BURADASINIZ: ANA SAYFA » Etkinlikler
 

Faaliyetler

Sistem Modifikasyon

Bu çalışmada enerji ve ürün tüketimi konusunda yapılabilecek iyileştirmeler/azatlımlar değerlendirilecektir. Su, elektrik, doğalgaz gibi kaynakların kullanımında tasarrufa gidilecektir.

Okullarda, iklimlendirme, sistem değerlendirmeleri ve modifikasyon

 1. Hedef: Okullarda ısı kayıplarının yarı yarıya azaltılması ve fazla enerji tüketiminin önüne geçilmesi
 2. Detaylı tanımlama: Okullardaki eski tip ısı sistemlerinden dolayı tüketilen fazla enerjiyi azaltmak amacıyla okulların radyatörlerine termostatik vana takılacaktır. Bu vana sayesinde her sınıfın ayrı sıcaklığa ayarlanmasını sağlanacaktır. Oda istenen sıcaklığa geldiğinde termostatik vana sayesinde radyatöre giren sıcak su miktarı kısılacaktır. Böylece hem sınıfların aşırı ısınması engellenecektir hem de fazla enerji tüketiminin önüne geçilecektir.

Elektrik sistemlerinde değerlendirme ve modifikasyon:

 1. Hedef: Okullarda fazla enerji tüketiminin azaltılması
 2. Detaylı tanımlama: MEB’in yayınladığı 08/10/2008 tarihli Enerji Verimliliği Genelgesinde MEB’in aşağıda belirlediği uygulamalar Yeşil okullar projesinde enerji verimliliğini sağlamak için proje kapsamında seçilen pilot okullarda yapılacaktır; Enerji eski, fazla enerji tüketen akkor flamanlı lambaları tasarruflu ampullerle değiştirilecektir. Mevcut floresan ampullerin ömürlerinin doldurduğunda ince tip floresanla değiştirilecektir. Kısa süreli aydınlatma gerektiren malzeme deposu, arşiv, tuvalet, lavabo gibi bölümlerlede çevrede birisi olduğu zaman lambaları açacak optik veya ultrasonik sensörlerin kullanılacaktır. Dış aydınlatmada halojen projektörler yerine daha yüksek verimli metal halide projektörler tercih edilecektir.

Su sistemlerinde değerlendirme ve modifikasyon

 1. Hedef: Okullarda verimli musluklar ve rezervuarlar kullanarak hem öğrencilerin doğru su kullanmaları hem de su kaynaklarının korunmasına katkı sağlanacaktır.
 2. Detaylı tanımlama: İSKİ kayıtlarına göre günlük ortalama su tüketim miktarı ortalama 2 Milyon m3 olan İstanbul´da %30–35 civarlarında su kaybolmaktadır. Yeşil okullar Projemizle düşük akımlı aeratörlü musluklar eski tip musluklara takılarak su tüketiminin düşürülmesi sağlanacaktır. Projemiz kapsamında tuvalet rezervuarlarının kapasitesini 6 litreye dönüştüreceğiz. Ayrıca rezervuarlara yarım fıştırtmalı su tasarruf sistemini de ekleyerek sifon çekilirken su tasarrufunu maksimuma çıkaracağız.

Projenin Kamuoyuna Duyurulması

Proje Açılış Toplantısı

 1. Hedef: Projenin duyurusunu yapmak, geniş kitlelere ulaşmak

Yine Yeni Yeniden Kullan Yarışması

 1. Hedef: Yeşil okullar projesi kapsamında Bayrampaşa ilçesindeki tüm okullar arasında yapılacak  “Yine Yeni Yeniden Kullan” adlı yarışmayla cam, plastik ve kağıdı öğrencilere geri dönüştürme alışkanlığı kazandırılacaktır.
 2. Detaylı tanımlama: Yeşil okullar projesi kapsamında proje başında yarışma hakkında duyuru yapılacaktır. Bayrampaşadaki her okuldan geri dönüşüm malzemelerinden yapılmış sanat eseri/kullanışlı bir eşya yapmaları istenecektir. Her okul bir eserle katılacaktır. Yarışma sonunda en çok beğenilen eserle katılan okula bir projeksiyon cihazı hediye edilecektir. Ayrıca yarışmaya katılan tüm okullara plaket verilecektir.

Bilinçlendirme ve Kapasite Geliştirme Çalışmaları

Yeşil okullar Projesi kulüplerinin kurulması

 1. Hedef: Proje sonrası sürdürülebilirliğin sağlanması
 2. Detaylı tanımlama: Öğrencilerin liderliğinde sürdürülecek bu kulüpte öğrencilerin karbon ayak izine dikkat çekilecektir. Bu kulüpteki öğrenciler projenin web sitesinde bulunan karbon ayak izi hesaplayıcısından yararlanarak kendi karbon ayak izlerini hesaplamayı öğrenecek ve okuldaki tüm öğrencilerin karbon ayak izlerini çıkarmalarını gönüllü olarak takip edeceklerdir. Her kulüpte dinleyici ve yorumcu olarak bir öğretmen bulunacaktır.

Okullarda enerjinin akıllı kullanımı ve enerji verimliliği eğitimleri

Öğrencilerin eğitimi

 1. Hedef: Öğrencilere verilecek eğitimlerle öğrencilerin enerji verimliliği hakkında bilgi ve bilinç sahibi olmaları sağlanarak Bayrampaşa’daki okullarda sera gazı emisyonunun düşürülmesi sağlanacaktır.
 2. Hedef Kitle: Bayrampaşa ilçesi’nde bulunan 40 okuldakiyeşiller kulübü öğrencilerinden 10ar adet olmak üzere toplam 400 adet öğrenci
 3. Detaylı tanımlama: Yeşiller kulüplerindeki öğrencilere 16 saatlik eğitimler gerçekleştirilecektir. Eğitimler 40 kişiden oluşan 10 adet gruba toplam 160 saatten oluşacaktır. Eğitimlerde enerji ile ilgili konuların detaylandırılması yapılacak, öğrencilere uygulama örnekleri sunulacaktır. Ayrıca yapılacak deneyler ile enerji verimliliği ile ilgili konular pekiştirilecektir.

  Öğrenciler için el kitabı hazırlanacaktır. Ayrıca eğitimleri görsel öğrenmeyi çabuklaştırarak interaktif öğrenmeyi desteklemek üzere Multimedya DVD hazırlanacaktır.

Veli Seminerleri

 1. Hedef: Öğrencilerin proje boyunca eğitimlerle, yeşiller kulübü, yarışmalar ve duyurularla projede öğrendiklerinin evde aile tarafından desteklenmesi için velilere seminerler verilecektir.
 2. Detaylı tanımlama: Bayrampaşa ilçesindeki 40 okulda proje boyunca verilecek 3er saatlik 3 adet seminer ile öğrenci velileri bilgilendirilecektir. Her birinde 150 öğrenci velisinin katılımının öngörüldüğü seminerlerde enerji ve enerji tasarrufu hakkında bilgilendirme yapılacak enerjinin verimli kullanılmasına dair ipuçları verilecektir.

Öğretmenlerin bilgilendirilmesi eğitimi

 1. Hedef: Bayrampaşa ilçesindeki tüm okullardaki öğretmenlerde enerji ve enerji verimliliği hakkında bilinç oluşturmak
 2. Hedef Kitle: İlçedeki tüm okullardaki toplam 1000 öğretmen
 3. Detaylı tanımlama: Yeşil okullar projesi kapsamında Bayrampaşa genelindeki her okuldan katılacak olan öğretmenlere enerji ve enerji verimliliği eğitimi verilecektir. Toplam 20 tane düzenlenecek 6 saatlik seminerlerin her biri 50 kişilik öğretmen grubu için tasarlanmıştır. Eğitimlerin sonunda öğretmenlere verilecek öğretmen kullanma kılavuzu sayesinde katılımcı her öğretmen enerji ve enerji verimliliği konusunda proje boyunca kendi ders ya da rehberlik saatlerinde bir defaya mahsus olarak verecekleri bilgilendirme semineri için materyal elde etmiş olacaktır. Bu kılavuz öğretmenlere öğrencilere enerji verimliliği eğitimi konusundaki yaklaşımlarında nelere dikkat edilmesi gerektiğini gösteren bir yol haritası olacaktır.

Bina Enerji Yöneticisi Eğitimi

 1. Hedef: Bayrampaşa ilçesinde okul binalarında enerji verimliliği sağlamak için bilinç oluşturmak
 2. Detaylı tanımlama: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine ilişkin yönetmelik 17/04/2009’da yürürlüğe girmiştir. Yaptığımız toplantılarda EİE ve MEB’den edindiğimiz bilgiler bu yönetmeliğin kriterlerine uygun okullarda hala enerji yöneticisi bulunmadığını göstermektedir. Yeşil okullar projesi kapsamında, Bayrampaşa’daki okullardan seçtiğimiz 40 öğretmen İstanbul Enerji A.Ş’den Bina enerji yöneticisi eğitimi alacaklardır. Eğitim tutarları proje tarafından karşılanacaktır. Eğitim sonucunda 40 öğretmen sertifika alacaklardır ve bina enerji yöneticisi olmaya hak kazanacaklardır.

Bütün okullarda bilinçlerdirme çalışmaları

 1. Hedef: Bayrampaşa ilçesindeki tüm okullardaki öğrencilerde farkındalık oluşturmak
 2. Hedef Kitle: İlçedeki tüm okullardaki öğrenciler
 3. Detaylı tanımlama: Yeşil okullar projesi kapsamında Bayrampaşa genelindeki her okuldan proje kapsamında öğretmen eğitimi almış 50 öğretmen Bayrampaşa’daki okullarda kendi rehberlik saatlerinde öğrencilerine enerji verimliliği eğitimi vereceklerdir. Okulların rehberlik saatlerinde bir saat olarak özet bir eğitim olacaktır.

Ölçme Değerlendirme

Anket, ölçme çalışmaları yapılması

 1. Hedef: Öğrencilerin, davranış değişikliklerini ölçmek
 2. Detaylı tanımlama: 2 pilot okuldaki öğrencilere yapılacak eğitimlerden önce ve sonra yapılacak anketlerle hem projenin başarısı hem de eğitimin etkinliği ölçülecektir.

Yeşil okullar Projesi okulların karbon ayak izinin ölçümü

 1. Hedef: Proje ile okulların yüksek enerji tüketim verilerinin okullara hatırlatılması
 2. Detaylı Tanımlama: Proje kapsamındaki okulların karbon ayak izi ölçümü yapılacaktır.

Yeşil okullar Projesinde kişilerin  karbon ayak izinin ölçümü

 1. Hedef: Proje ile öğrencileri, öğretmenleri, idarecileri, ve velileri, kişilerin doğaya bıraktıkları karbon dioksit miktarının ölçümünde kullanılan karbon ayak izi hakkında bilgi sahibi yapmak, ne kadar çok enerji tükettiklerini hatırlatarak bilinç düzeylerini arttırmak
 2. Hedef Kitle: Bayrampaşa’daki okullardaki tüm öğrenciler, öğretmenler idareciler, veliler 
 3. Detaylı tanımlama:Yeşil okullar Projesi kapsamında Bayrampaşa’daki tüm okullardaki öğrenciler, idarecilerin doğaya bıraktıkları karbon dioksit miktarının ölçümünde kullanılan karbon ayak izleri ölçülecektir.

 

 
Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteklediği 2011 yılı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Çevre ve Enerji Dostu İstanbul Mali Destek Programı Yeşil Okullar Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul İl Özel İdaresi'ne ait olup İSTKA veya Kalkınma Bakanlığı'nın görüşlerini yansıtmamaktadır.